yel

yel
1.
is.
1. Külək. Yaman yel əsir. İsti yel. Bu gün bərk yel var. – Şirmayı telə işlər; Dəyirman yelə işlər; Heç nəfərin başına; Gəlməsin belə işlər. (Bayatı). Müştaqdır gözünə aləmin gözü; Yel atar çarqatın, açılar üzü. Q. Z.. Yel vurmaq – küləkdən xarab olmaq, azar döymək, zaval vurmaq. Bu il bitkiləri yel vurmuşdur. Yelə vermək – 1) qurumaq, yaxud iyi, tozu getmək üçün havaya vermək. Paltarları yelə vermək. Yorğan-döşəyi yelə vermək; 2) sovurmaq. Sünbülü yelə verib dənini samandan ayırmaq; 3) məc. israf etmə, dağıtmaq, puça çıxarmaq; bada vermək. Bütün varını yelə vermək. – Ömrümüzün altı illik gül tacını yelə verən; Darülfünun nə öyrədir, səfalətdir maarifimiz. Şəhriyar.
2. Mədə və bağırsaqlarda əmələ gələn qaz.
3. məc. İtilik, sürət mənasında (adətən tərkiblərdə). Uzaqlaşan kimi atların yeli özözünə yatdı. S. R.. Haydı, minib belinə yel gedişli atların; Yerdə, göydə, dənizdə oynasın qanadların. M. Müş.. Yel atına minmək – iti yerimək, yeyin yerimək. Yel kimi, yeltək – çox sürətlə, çox iti. Yel kimi qaçmaq. – Oğlan atın üstünə minib, onu məhmizlədi. At yel kimi uçurdu. (Nağıl). Dönübdür gənc Osman qanadlı quşa; Yel kimi dırmaşır o, dik yoxuşa. H. K. S.. Qıy vurub tərlanım yeltək keçəndə; Bir vəlvələ düşür hər yana, dağlar! S. V.. Yel kimi gəzmək – veyillənmək, boş-boş gəzmək, avaralanmaq. Hərzədir yel kibi gəzmək, nə bitər avarədən? Nəs..
◊ İçində yel gəzib, yengələr oynamaq – bax yerində yellər əsmək. İş belə gedərsə, Gəray ağanın Qarabağ düzənlərindəki malikanəsi, Şuşa şəhərindəki üçmərtəbəli imarəti də xaraba qalacaq, sökülüb-töküləcək, içində yel gəzib, yengələr oynayacaqdır. S. R.. Yel olub yanından (yanımdan) ötə də bilməz – hədəyə qarşı cavab ifadəsi. <İmamqulu:> Sən öləsən, heç yel də olub yanımdan ötə bilməzsən. N. V.. Yerində yellər əsmək – nam və nişanı qalmamaq, məhv olmaq.
2.
is. Revmatizm xəstəliyinin xalq arasında adı. Qıçlarımı yel tutub. – Əl-ayağını yel tutan xəstəni isə Qalaya (Pirvəro) aparardılar. H. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • yel — yel; yel·low·ham·mer; yel·low·ish; yel·low·ly; yel·low·ness; yel·low·sis; yel·lowy; yel·low; yel·low·berry; …   English syllables

  • yel — is. 1) Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr 2) hlk. Romatizma ağrısı 3) hlk. Kalın bağırsaktaki gaz Birleşik Sözler yel değirmeni yelkesen yelkıran yelkovan yelölçer yel yepelek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yelən — is. Haşiyə, qıraq, kənar. Xalça yeləni. Yeləni göy kəlağayı. – Asılır evlərin divarlarından; Yeləni çiçəkli, güllü xalılar. O. S.. // Bütöv bir parçanın qırağına çəkilən başqa bir parça; calaq. Yorğan yeləni. Yelən vermək – qırağına calaq salmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yel — es. Del latнn fel, fellis . Esta figura nos avisa que non demos lo que tenemos para nos mesmos aotros. por palabras blandas: por que de baxo dela miel viene alas vezes la yel & amargura. (Traducciуn de Esopo. Esopete ystoriado siglo XV). (nom.… …   Diccionario Jaén-Español

  • Yel —  Pour les articles homophones, voir Yelle. Concert au Donkey Rock Festival à Sélange (Belgique) Yel est un groupe rock belge qui s est sé …   Wikipédia en Français

  • yelək — I (Xaçmaz, Qax, Quba, Şəki, Zaqatala) bax yeleg. – Otun içindəki yeləkləri yığın (Qax); – Yeləkdən qələm qayrıllar; – Bu qaz yeləyidi (Şəki) II (Axalsxi, İrəvan) qolsuz gödək paltar. – Yeləyini gey, yoxsa üşüyərsən (İrəvan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Yel'sk — Original name in latin Yel’sk Name in other language El sk, Elsk, Karolin, Yel sk, Yel’sk, Ельск State code BY Continent/City Europe/Minsk longitude 51.8141 latitude 29.1522 altitude 142 Population 0 Date 2012 01 18 …   Cities with a population over 1000 database

  • yelən — I (Kürdəmir, Naxçıvan, Şamaxı) kiçik palaz, örtük. – Yelən qapıya salınar (Şamaxı) II (Füzuli, Gədəbəy, Gəncə, İmişli, Kürdəmir, Qax, Qazax, Mingəçevir, Tovuz) haşiyə (kəlağayıda, yorğanda, palazda). – Yelən kalağayını yaraşıxlı görkəzir (Gəncə); …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Yeləkəsən — Infobox Settlement official name =Yeləkəsən native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Davachi subdivision type2 = Municipality subdivision …   Wikipedia

  • YEL — abbr. YEL Electronics Limited …   Dictionary of abbreviations

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”